Apel radnych z Bytomia do Prezydenta RP o ustanowienie śląskiego jako języka regionalnego

Apel radnych z Bytomia do Prezydenta RP o ustanowienie śląskiego jako języka regionalnego

Radni z miasta Bytom postanowili wystosować prośbę do prezydenta Andrzeja Dudy. Ich apel ma na celu skłonienie głowy państwa do podpisania Ustawy, która wprowadzi zmiany w ustawie dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych. Nowelizacja tej ustawy zakłada nadanie śląskiemu oficjalnego statusu języka regionalnego.

W swoim liście skierowanym do Andrzeja Dudy, bytomscy radni podkreślali, jak niezwykle ważne dla śląskich społeczności jest wprowadzenie tych regulacji prawnych. Język śląski, dzięki temu, zdobyłby na prestiżu, ale przede wszystkim uchroniłoby to go przed dalszym zanikiem.

Nadanie językowi śląskiemu statusu języka regionalnego ma duże poparcie wśród mieszkańców Bytomia. W czasie ostatniego spisu powszechnego, ponad 19 tysięcy osób zadeklarowało swoją narodowość jako śląską. Co więcej, ponad 12 tysięcy osób stwierdziło, że na co dzień posługują się językiem śląskim.

Bytom od wielu lat realizuje projekty mające na celu promocję i kultywowanie tradycji regionalnych, skierowane do różnych grup społecznych – dzieci, młodzieży, ale również dorosłych. Świadectwem dużej popularności zainteresowania tematyką śląską wśród mieszkańców regionu była pierwsza edycja Aglo Festiwalu – wydarzenia dedykowanego refleksji nad Górnym Śląskiem na płaszczyźnie regionalnej i krajowej.