Bytomski sąd gospodarzem spotkania policjantek i kuratorów: Wątpliwości, doświadczenia i nowe przepisy

Bytomski sąd gospodarzem spotkania policjantek i kuratorów: Wątpliwości, doświadczenia i nowe przepisy

Przedostatni dzień w Sądzie Rejonowym w Bytomiu był sceną dla wspólnego szkolenia, które zgromadziło kuratorów – zarówno sądowych, jak i społecznych – oraz policjantki. Miejsce to stało się przestrzenią do dyskusji na temat świeżo wprowadzonych przepisów legislacyjnych w obszarze walki z przemocą domową, a także związanych z nimi zmian w uprawnieniach policyjnych odnośnie nakładania zakazów i nakazów.

Kluczowe zagadnienia zostały zaprezentowane przez dwie ekspertki. Pierwszą z nich była Katarzyna Wolf, która należy do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Drugą prelegentką była komisarz Anna Lenkiewicz, reprezentująca bytomską komendę policji.

Szkolenie nie tylko dostarczyło ważnej wiedzy na temat najnowszych zmian prawnych, ale również stało się okazją do wymiany myśli i udziału w dyskusji. Uczestnikom spotkania udało się podzielić spostrzeżeniami i wartościowymi doświadczeniami. Bez wątpienia przyczyni się to do lepszego zrozumienia wprowadzanych zmian oraz umocni współpracę między policją a kuratorami.