Dzień Otwarty Notariatu: Kluczowe społeczne zobowiązanie notariuszy w kwestiach prawa

Dzień Otwarty Notariatu: Kluczowe społeczne zobowiązanie notariuszy w kwestiach prawa

Pierwszorzędna inicjatywa społeczna, realizowana przez Krajową Radę Notarialną, 11 rad izb notarialnych i firmę Rejestry Notarialne, znana jako Dzień Otwarty Notariatu (DON), stanowi kluczowy element działalności samorządu notarialnego. Zasadniczym zadaniem tej inicjatywy jest edukacja społeczeństwa w zakresie obszarów prawa podlegających kompetencjom notariuszy i udzielanie informacji o różnorodnych typach umów i czynnościach notarialnych, które mogą być stosowane do osiągnięcia zamierzonych celów.

W bieżącym roku centralnym tematem DON-u są zmiany w prawie spadkowym, które zostały wprowadzone w maju. Nowelizacje te dotyczą między innymi możliwości obniżania zachowku, jego rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu płatności. Wielokrotne zmiany będą miały miejsce 15 listopada, które obejmują modyfikacje regulacji dotyczących odrzucenia spadku przez osobę niepełnoletnią, rozszerzenie kryteriów uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia oraz zaostrzenie warunków dla spadkobierców ustawowych, gdy zmarły nie pozostawił najbliższych członków rodziny.

„Dziedziczenie i kwestie spadkowe są najbardziej kojarzone z notariuszem, podobnie jak umowy sprzedaży nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że notariusze mogą być również konsultowani w sprawach takich jak umowy majątkowe małżeńskie, zabezpieczanie długów za pomocą hipoteki, sukcesja biznesowa czy mianowanie pełnomocnika. Szeroki jest zakres czynności wykonujących przez notariuszy – dlatego zawsze warto skonsultować się z nimi, przed podjęciem decyzji mających istotne znaczenie dla naszego majątku” – dodała not. Małgorzata Muszalska, koordynatorka ogólnopolska Dnia Otwartego Notariatu.