Wstrzymanie ruchu tramwajów w Bytomiu na skutek przebudowy linii

Wstrzymanie ruchu tramwajów w Bytomiu na skutek przebudowy linii

Zacząwszy od 18 września i trwając aż do końca bieżącego roku, komunikacja tramwajowa pomiędzy centrum Bytomia a zajezdnią w Stroszku zostanie zawieszona. Przyczyną tej sytuacji są zaplanowane prace modernizacyjne na linii tramwajowej prowadzącej do Stroszka, o których informują Tramwaje Śląskie.

Przerwa w funkcjonowaniu linii umożliwi przystąpienie do kolejnego etapu prac związanych z jej modernizacją. Harmonogram prac obejmuje między innymi remont torowiska, co będzie wiązało się z koniecznością dodania drugiego toru wzdłuż ulicy Tarnogórskiej. Ponadto przewiduje się rekonstrukcję skrzyżowania ulic Tarnogórskiej i Chrzanowskiego, co wiąże się z utworzeniem nowego węzła rozjazdowego dla tramwajów oraz instalacją nowej sygnalizacji świetlnej.

Plan prac zawiera także zamiar demontażu istniejącej sieci trakcyjnej i towarzyszących jej konstrukcji wsporczych na całym 7-kilometrowym odcinku, który podlega przebudowie. Następnie przewiduje się ustanowienie nowych słupów trakcyjnych na już przygotowanych fundamentach oraz ich uzbrojenie. Ostatnim etapem prac będzie rozwieszenie nowej sieci trakcyjnej.