Zasady odbioru odpadów w Bytomiu: nie daj się zwieść fałszywym wiadomościom

Zasady odbioru odpadów w Bytomiu: nie daj się zwieść fałszywym wiadomościom

Informacja, zgodnie z którą Urząd Miejski w Bytomiu powinien dokonywać zwrotów opłat za usługi związane z odbiorem i zarządzaniem odpadami, które zostały wytworzone w domach mieszkańców w poprzednich latach, jest nieprawdziwa. Bytomska administracja miejska wyraźnie informuje, że takie sugestie, rozpowszechniane w sieci, są kłamliwe.

Faktem jest, że żadne przepisy prawne nie upoważniają Urzędu Miejskiego w Bytomiu do realizacji zwrotów środków finansowych mieszkańcom miasta za wykonane usługi odbioru odpadów. Jest to istotna informacja dla wszystkich mieszkańców miasta, którzy mogliby być wprowadzani w błąd przez tego typu fałszywe doniesienia.

A więc, jeżeli w przeszłości skorzystałeś z usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w swoim domu, nie możesz liczyć na zwrot tych kosztów od Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ważne jest to, by nie dać się oszukać i mieć na uwadze, że takie twierdzenia nie są oparte na rzeczywistych przepisach prawnych.