Bytom inwestuje w nowe nasadzenia roślinności

Bytom inwestuje w nowe nasadzenia roślinności

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w mieście Bytom postanowił przeznaczyć kolejną kwotę 100 tysięcy złotych na nowe nasadzenia. Za te pieniądze miasto wzbogaci się o 182 drzewa różnych gatunków. Warto nadmienić, iż nie jest to pierwsza akcja tego typu w obecnym roku. W ostatnim czasie nowe rośliny pojawiły się w obrębie Parku Amendy i bytomskiego rynku.

Na tym etapie trwają konkursy, których zadaniem jest wyłonienie wykonawcy. Wstępne plany zakładają bowiem przeprowadzenie realizacji projektu jeszcze w tym roku. Co ważniejsze miasto szuka realizatora, który nie tylko wykona prawidłowo nasadzenia, ale również udzieli na nie 24 miesięcznej gwarancji.

Bytom zazieleni się od drzew

Z tego, co już oficjalnie wiadomo nowa roślinność pojawi się głównie na terenie Śródmieścia oraz Rozbarku, w Miechowicach i Karbiu. Do głównych ulic, które zyskają nowe drzewa należą: Brzezińska, al. Legionów, Tuwima, Piekarska, Stolarzowa, Topolowa i Astrów i Matejki. Warto nadmienić, iż roślinność na tym terenie będzie mocno zróżnicowana. Pojawią się zatem śliwa wiśniowa, lipa, wiśnia piłkowana, jarząb pospolity, jesion wyniosły, robinia akacjowa, klon polny i pospolity, a także jarząb mączny i głóg dwuszyjkowy.

Nasadzenia, które zostały wykonane na wiosnę

Wspominając o zielonej części miasta, warto nadmienić, iż podobna akcja miała już miejsce na wiosnę tego roku. Wówczas to za kwotę 230 tys zostały zakupione sadzonki różnorodnych drzew, które pojawiły się w Miechowicach, gdzie poza 40 drzewami zasadzono 75 krzewów. Ponadto Rynek zyskał drzewa, krzewy i roślin w donicach.