Bytom koncentruje się na rozbudowie linii minibusów w celu optymalizacji miejskiej siatki połączeń

Bytom koncentruje się na rozbudowie linii minibusów w celu optymalizacji miejskiej siatki połączeń

Administracja Bytomia ma na celu intensyfikację rozwoju linii minibusowych, co ma przyczynić się do ulepszenia sieci komunikacyjnej w mieście. Również zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką kolej będzie odgrywała w przestrzeni miejskiej komunikacji za kilka lat.

Niedawno informowaliśmy o strategiach Bytomia dotyczących ekspansji sieci tramwajowej. Na ten temat dyskutowaliśmy z Michałem Biedą, wiceprezydentem miasta. W trakcie tej rozmowy poruszono również zagadnienie częstotliwości połączeń w obrębie miasta i rosnącego wykorzystania minibusów we współczesnym systemie transportu.

W kontekście obecnych planów i rutyny kursów tramwajowych i autobusowych, które operują na terenie Bytomia, pytanie brzmi: czy jest to wystarczające czy powinno być to zwiększone?

Michał Bieda, wiceprezydent Bytomia stwierdził: „Obecnie nasze miasto jest wielkim placem budowy. Zakończyliśmy pewien etap modernizacji sieci tramwajowej, ale nadal trwa opóźniona modernizacja linii kolejowej nr 131. Wszystkie te projekty wpłynęły na sposób, w jaki tramwaje i autobusy funkcjonują obecnie, w warunkach ciągłych objazdów i remontów, co utrudnia utrzymanie regularnego i normalnego rozkładu jazdy.”

„Po zwiększeniu szybkości tramwajów poprzez nadanie im priorytetu na skrzyżowaniach, a tym samym zwiększenie liczby pasażerów, z pewnością będziemy chcieli poszerzyć ofertę i zwiększać liczbę kursów. Musimy zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej, a to osiągniemy jedynie poprzez usprawnienie jej oferty.”