Bytom podarował komputery dla dzieci

Bytom podarował komputery dla dzieci

W ciągu ostatnich kilku dni dzieci i młodzież z wielu placówek opiekuńczych miasta Bytom, mogła cieszyć się nowym sprzętem komputerowym, nowoczesnymi rzutnikami oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi. Przedsięwzięcie, o którym mowa zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który w tym celu pozyskał blisko milionową dotację.

Zastępca prezydenta Bytomia powiedział, iż projekt jest doskonały, zwłaszcza w czasach pandemii. Wiele dzieci znajdujących się w rodzinnych domach dziecka czy placówkach opiekuńczo-wychowawczych ma utrudniony dostęp do komputerów. Dlatego każda pomoc, pozwalająca na nauczanie zdalne ma ogromne znaczenie. Wspominając o projekcie, warto podać konkretne liczby. Zakupiony sprzęt to 289 komputerów, 69 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 23 nowoczesne rzutniki. Zostają one stopniowo przekazywane rodzinnym domom dziecka, a także rodzinom zastępczym i dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Oczywiście nie są to sprzęty, które zostały podarowane jednak ich użytkownicy mogą z nich swobodnie korzystać do listopada 2025 roku.

Projekt jest oczywiście współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. To wspaniała wiadomość dla wielu bytomskich dzieci, które dzięki takiemu rozwiązaniu nie muszą obawiać się stacjonarnego zamknięcia szkół. Miasto Bytom stara się nieść pomoc w tym trudnym czasie. Mieszkańcy doceniają takie projekty, gdyż dzięki nim poprawia się życie w dobie pandemii.