Bytom – stan prac przebudowy ul. Narutowicza

Bytom – stan prac przebudowy ul. Narutowicza

Bytom stawia na komfort mieszkańców, dlatego jakiś czas temu rozpoczęła się przebudowa jednej z głównych ulic miasta – ul. Narutowicza. Obecnie prace trwają nieprzerywanie, jednak wielu mieszkańców zastanawia się, jak długo one jeszcze potrwają. Sam projekt, dofinansowywany z Funduszu Dróg Samorządowych pochłonie blisko 1 mln złotych.

Roboty Drogowe niemające miejsca – Bytom Stroszek

Remont, o którym mowa rozpoczął się w sierpniu bieżącego roku. Dotyczy on budowy zatok postojowych, powstanie nowych chodników wraz z krawężnikami i ich obrzeżami, jak również prace bitumiczne. Należy wspomnieć, iż Narutowicza jest jedną z głównych ulic miasta, łączącą Wojciechowskiego z ul. Strzelców Bytomskich. Same prace, już podczas tworzenia projektu zostały podzielone na pięć ważnych etapów. Warto nadmienić, iż podczas wspomnianych robót ulica jest drogą jednokierunkową i nic się w tym temacie nie zmienia.

Według wstępnych założeń projekt obejmuje przebudowę 700-metrowego odcinka jezdni, nową drogę rowerową dla niezmotoryzowanych, elementy uspokojenia ruchu, a także całkowitą przebudowę chodnika oraz wykonanie nasadzeń krzewów i drzew. Jak potwierdzają władze miasta, jeśli nie wystąpią żadne komplikacje czy sytuacje, które znacząco opóźnią prace, ich zakończenie będzie miało miejsce prawdopodobnie w połowie listopada. Mieszkańcy miasta Bytom Stroszek mogą już cieszyć się nowym komfortem poruszania się ul. Narutowicza.