EtnoPolska – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie sztrykować, heklować i biglować

EtnoPolska – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie sztrykować, heklować i biglować

Na swojej stronie internetowej we wtorek (16.03.2021) poinformowało, że zostało beneficjentem prestiżowego programu EtnoPolska, prowadzone przez Narodowe Centrum Kultury.  W ramach projektu Muzeum Górnośląskie zrealizuje projekt „Sztrykowane, heklowane, biglowane – skarby śląskiej szafy”. 

Śląski strój, śląskie tradycje

Celem projektu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu „Sztrykowane, heklowane, biglowane- skarby śląskiej szafy” jest propagowanie kultury śląskiej, tradycji, zwyczajów, a także popularyzowanie wiedzy o śląskim stroju. Muzeum planuje stworzenie licznych warsztatów oraz wkładów tematycznych, które przybliżą szerszemu gronowi odbiorców zagadnienia związane ze śląską kulturą. Na zainteresowanych czekają ciekawe zajęcia. Muzeum Górnośląskie planuje warsztaty z szycia elementów tradycyjnych śląskiego stroju, a także unikatowe zajęcia z różnych technik zdobnictwa, jak koronka klockowa, malowanie, czy stemplowanie. Planowana jest również realizacja kilku filmów o charakterze edukacyjnym, dzięki nim będzie można bliżej poznać nazewnictwo elementów stroju śląskiego. 

Jednocześnie Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w swych planach uwzględnia osoby niepełnosprawne, które będą chciały wziąć udział w warsztatach. Planowane jest bowiem stworzenie licznych pomocy dydaktycznych. Pomoce te umożliwią uczestnictwo osobom z niepełnosprawnościami, niewidomym i słabosłyszącym. Muzeum nie wyklucza również niespodzianki, o której obecnie nie mówi za wiele. 

EtnoPolska – odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności 

Program EtnoPolska ma na celu umacnianie wszelkich więzi kulturowych lokalnych społeczności. Projekt umożliwia uczestnictwo w dedykowanych wydarzeniach kulturalnych organizowanych w ramach lokalnych społeczności. Wydarzenia te mają na celu krzewienie wiedzy o tradycyjny i zwyczajach danych regionów. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego bowiem jest fundamentalnym celem EtnoPolski. Narodowe Centrum Kultury przyznaje różnym ośrodkom, a raczej pomysłom wystosowanym przez te ośrodki finanse, dzięki którym możliwe jest zrealizowanie wielu przedsięwzięć.