"Fajer w Bytomiu" – Festiwal Organizacji Pozarządowych Zyskuje na Popularności

"Fajer w Bytomiu" – Festiwal Organizacji Pozarządowych Zyskuje na Popularności

Na zasłużone uznanie w społeczności miasta Bytom, coraz bardziej zaczyna zdobywać „Fajer w Bytomiu”, czyli festiwal organizacji pozarządowych. To wydarzenie, które przyciąga coraz więcej mieszkańców tego miasta, miało miejsce 9 września, na historycznym placu Jana Sobieskiego. Właścicielami i inicjatorami tej imprezy są Miasto Bytom, lokalna placówka w Bytomiu oraz Bytomska Rada Działalności Pożytku Publicznego, którzy z pełnym zaangażowaniem dążą do tego, aby przybliżyć działania organizacji pozarządowych (NGO) lokalnej społeczności.

W kontekście nowoczesnych modeli podziału działań społeczno-gospodarczych państwa, możemy wyodrębnić trzy kluczowe sektory. Pierwszy obejmuje instytucje państwowe, drugi skupia się na prywatnych podmiotach nastawionych na generowanie zysków, natomiast trzeci sektor stanowią organizacje non-profit, zwane również NGO. W samym centrum zainteresowania „Fajer w Bytomiu” znajduje się właśnie ten ostatni sektor. Wydarzenie to daje możliwość organizacjom pozarządowym prezentowania swojej działalności, przyczyniając się tym samym do zwiększenia ich rozpoznawalności.