Nowy odcinek torowiska na ulicy Piekarskiej już gotowy do obsługi linii tramwajowej "38"

Nowy odcinek torowiska na ulicy Piekarskiej już gotowy do obsługi linii tramwajowej "38"

24 października, nowo utworzony fragment torowiska ulokowany na ulicy Piekarskiej, został poddany pierwszemu testowi w postaci przejazdu technicznego. To istotne wydarzenie zwiastuje, że niebawem popularna linia tramwajowa numer „38” powróci na swoją tradycyjną trasę. Trasa ta zostanie teraz obsługiwana przez świeżo skonstruowane torowisko.

Przebudowa prawie dwukilometrowego fragmentu torowiska tramwajowego na ulicach Piekarskiej i Sądowej rozpoczęła się 22 lipca 2022 roku i jest obecnie w fazie finalnej. W ramach tego znaczącego projektu przeprowadzono modernizację torów tramwajowych zlokalizowanych na ul. Piekarskiej, w tym intersekcji z ul. Sądową. Modernizacja kontynuowana była dalej wzdłuż ul. Sądowej aż do miejsca połączenia z ulicą Powstańców Warszawskich.

Na stronie Urzędu Miasta Bytomia pojawiło się oficjalne oświadczenie: „Zakończony został proces przebudowy torowiska tramwajowego znajdującego się na ulicy Piekarskiej. Przed oficjalnym otwarciem tej części sieci na regularny ruch, konieczne było przeprowadzenie testów technicznych, które zakończyły się sukcesem. Dzięki temu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przed dniem Wszystkich Świętych, linia nr „38” rozpocznie świadczenie usług transportowych na ulicy Piekarskiej.”