Operacja drogówki w Bytomiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych

Operacja drogówki w Bytomiu na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych

Działania policyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych odbyły się wczoraj w Bytomiu. Funkcjonariusze miejscowej drogówki sprawdzali odpowiedzialność kierowców na przejściach dla pieszych rozlokowanych w różnych częściach miasta. Szczególną uwagę zwracano na to, jak kierujący pojazdami zachowują się wobec pieszych, będących najbardziej narażonymi uczestnikami ruchu drogowego.

Celem akcji prowadzonej przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego było podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta. Monitorowanie wybranych przejść dla pieszych oraz kontrola sposobów przestrzegania przepisów zarówno przez kierowców, jak i pieszych odbywało się przez cały dzień. Głównym założeniem tej inicjatywy była poprawa sytuacji niechronionych uczestników ruchu drogowego i ograniczenie liczby incydentów drogowych z ich udziałem.

Akcja policji zakończyła się ujawnieniem 40 wykroczeń związanych z niewłaściwym postępowaniem kierowców w stosunku do pieszych. Wśród tych wykroczeń znalazły się takie, jak przekraczanie dozwolonej prędkości w pobliżu przejść dla pieszych czy wyprzedzanie na tych obszarach.