Warsztaty o wpływie środków psychoaktywnych na organizm człowieka w Bytomskim Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Warsztaty o wpływie środków psychoaktywnych na organizm człowieka w Bytomskim Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu stał się miejscem edukacyjnych warsztatów, prowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tej samej miejscowości. Głównym tematem tych zajęć było ukazanie szkodliwości substancji psychoaktywnych. Celem warsztatów było uświadomienie uczniom, jak te substancje oddziałują na ludzkie zmysły, niszczą organizm oraz destabilizują relacje między osobami.

Warsztaty były nie tylko teoretyczne, uczniowie mieli również okazję do praktycznego doświadczenia skutków używania środków odurzających. Dzięki specjalnym okularom, mogli oni zobaczyć, jak świat wygląda po zażyciu narkotyków lub spożyciu alkoholu. To doświadczenie miało na celu lepsze zrozumienie tematu i uświadomienie młodym osobom realnych konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych.

Na koniec warsztatów, przeprowadzono quiz edukacyjny w formie koła fortuny. Ta interaktywna forma zakończenia warsztatów miała na celu utrwalenie zdobytej wiedzy i umocnienie przekazu o szkodliwości substancji psychoaktywnych.