Ranking zdrowia społeczeństwa: Polska na końcu listy

Ranking zdrowia społeczeństwa: Polska na końcu listy

Zdrowie, zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia jako pełen dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, jest jednym z głównych wskaźników jakości życia w każdym społeczeństwie. Czy jednak Polacy mogą poszczycić się dobrym stanem zdrowia? Według badania przeprowadzonego przez Politykę Insight „W stronę dobrobytu zdrowotnego” w 2023 roku, Polska uzyskała zaledwie 0,77 punktów na 3 możliwe. Badanie to uwzględniało takie aspekty jak dobrostan fizyczny obywateli w różnych fazach ich życia, skuteczność systemu opieki zdrowotnej oraz dostępność nowoczesnych technologii medycznych. Polska, z wynikiem daleko odbiegającym od ideału, znalazła się na końcu rankingu obejmującego siedem krajów – oprócz naszego kraju, były to Bułgaria, Czechy, Holandia, Szwecja, Dania i Niemcy.

Zdrowie ma kluczowe znaczenie nie tylko dla naszego osobistego dobrobytu, ale również dla przyszłości naszych dzieci. Od naszej kondycji fizycznej i psychicznej zależy zarówno nauka zdrowego stylu życia przez najmłodszych, jak i kwestie ekonomiczne – jeśli jesteśmy zdrowi, możemy dłużej pozostać aktywni zawodowo i samodzielnie zarabiać na życie, bez konieczności utrzymania przez nasze dzieci. Jak więc poprawić stan swojego zdrowia? Kluczem jest aktywność fizyczna. Organizatorzy Narodowego Dnia Sportu podkreślają to po raz jedenasty, motywując do udziału w setkach bezpłatnych treningów organizowanych w całym kraju. W tym roku miastem goszczącym tę inicjatywę będzie Bytom.