Współpraca Bytomia z Mosolf Group na rzecz rekrutacji kierowców ciężarówek

Współpraca Bytomia z Mosolf Group na rzecz rekrutacji kierowców ciężarówek

Porozumienie o współpracy w zakresie kampanii rekrutacyjnej dla kierowców samochodów ciężarowych zostało zawarte pomiędzy gminą Bytom a międzynarodową firmą transportową Mosolf Group, która prowadzi swoją działalność na terenie Bytomia. Informacje o szczegółach tego porozumienia i przyszłych planach podały dwie kluczowe osoby: Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia oraz Daniel Imhof, dyrektor Mosolf Transporte GmbH.

Właśnie w Bytomiu intensywnie poszukiwani są profesjonalni kierowcy. W odpowiedzi na te zapotrzebowanie, doszło do zawarcia umowy pomiędzy lokalnym samorządem a firmą specjalizującą się w logistyce – Mosolf Group.

Decyzję o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach kampanii rekrutacyjnej dla kierowców samochodów ciężarowych podjęto 17 października 2023 roku. Wydarzenie to zostało uroczyście zatwierdzone przez gminę Bytom oraz Mosolf Group, jak informuje oficjalny portal miasta.

Mariusz Wołosz, prezydent miasta, podkreśla, że jednym z głównych celów władz miejskich jest tworzenie korzystnych warunków dla inwestorów. W związku z tym, współpraca między miastem a firmą transportową stanowi istotny krok w spełnieniu tych założeń.