Biały Śpiew w Bytomiu – niezwykły projekt Marleny Hermanowicz

Biały Śpiew w Bytomiu – niezwykły projekt Marleny Hermanowicz

Bytomski Kolektyw Śpiewaczy to niezwykła inicjatywa mieszkanki Bytomia, producentki kreatywnej, kulturoznawczyni i śpiewaczki Marleny Hermanowicz.  Projekt realizowany jest w ramach stypendium Miasta Bytomia i kierowany jest do osób zajmujących się twórczością artystyczną, a także ma za zadanie upowszechnienie kultury i propagowanie białego śpiewu. Uczestniczki będą uczyć się magicznych wschodnich pieśni ludowych, a na koniec warsztatów zaprezentują rezultaty swych spotkań szerszej widowni. 

Rosnąca popularność folkloru

Zainteresowanie tradycyjnym, białym śpiewem rośnie. Coraz więcej osób zaczyna się również interesować rodzimym folklorem i kulturą, która wydawać by się mogło odeszła z naszymi babkami. Jednak nic bardziej mylnego. Projekt niezwykle utalentowanej Marleny Hermanowicz cieszy się sporym powodzeniem. Zamiast zakładanych czternastu osób, do projektu zgłosiło się ponad pięćdziesiąt chętnych. Finalnie wyłoniono dwie grupy po czternaście osób, które zgłębiają tajniki śpiewu ludowego.

Wspólnota i powrót do tradycji

Tego typu przedsięwzięcia poza możliwością zgłębiania tajników śpiewu ludowego, dają możliwość stworzenia wspólnoty, której tak nam brakuje w dzisiejszym świecie. Śpiew tradycyjny bazujący na polifonii to niezwykle trudna sztuka. Wspólna droga do osiągnięcia idealnego brzmienia łączy uczestników projektu. Uczestniczki będą uczyć się pieśni z terenów Polesia. Jest to niezwykła kraina geograficzna, ponieważ łączy w sobie wpływy polskie, rosyjskie, białoruskie i ukraińskie. 

Koncert już w grudniu

Na zakończenie warsztatów w grudniu w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark będzie można zobaczyć niezwykłe widowisko. Spektakl, a zarazem koncert uczestniczek Bytomskiego Kolektywu Śpiewaczego. Postępy można jednak wcześniej oglądać na profilu Facebook projektu. Warto również wspomnieć, że projekt nawiązuje do bogatej tradycji śpiewaczych, które jak widać ciągle, są żywe w Bytomiu. Miasto również posiada bogatą historię wielokulturową, która jasno tłumaczy tradycje ze wschodu.